1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlandı.
18 Nisan 2017

Bakanlığımızın sahibi olduğu ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 2014-2016 yılları arasında yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi" kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesi, kirlenmiş veya riskli noktalar için alınacak tedbirlerin yasal düzenlemelere, strateji ve eylem planlarına dahil edilmesi ve başta yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve çevresel STK'lar olmak üzere ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunulması amacı ile 21-23 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara'da 1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu" Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda denizlerimizi her yönüyle ele alan çok sayıda bildiri sunulmuştur. Bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulumuzca değerlendirilerek kabul edilen bildiri özetlerini içeren Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı hazırlanmıştır.