"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi" 2017-2019 Dönemi Başlıyor.
15 Mart 2017

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi" 2017-2019 Dönemi Başlıyor

Ülkemizdeki tüm denizlerin kirliliğinin ve kalitesinin 3 yıl süreyle izleneceği “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” Bakanlığımız ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme ile başlıyor.

Bakanlığımızda 15 Mart 2017 tarihinde düzenlenen imza töreninde ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın M.Mustafa SATILMIŞ ve TÜBİTAK MAM Başkanı Sayın Dr. Orkun HASEKİOĞLU tarafından Sözleşme imzalandı.  

Proje ile Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkileri ile kimyasal ve ekolojik kalite durumlarının belirlenmesi ve aynı zamanda insan faaliyetlerinden kaynaklı baskı ve etkilerin değerlendirilerek oluşturulacak eylem ve stratejilere ışık tutacak bilimsel verilerin toplanması hedefleniyor.

Bütün denizlerimizde 276 kıyı ve nehir geçiş suyu noktası ile 22 açık deniz istasyonunda incelemelerde bulunulacak. 2017-2019 yıllarını kapsayacak TÜBİTAK-MAM Enstitüsü’nün yanı sıra ülkemizde yer alan deniz bilimleri ve su ürünleri enstitüleri ile Türkiye Atom Enerji Kurumunun (TAEK) da dahil olacağı projede çok sayıda alanında uzman bilim insanı görev alarak deniz sularında, deniz tabanında ve balık dokularında hem kimyasal parametreleri inceleyecekler hem de biyolojik parametreleri takip ederek denizlerimizin kimyasal ve ekolojik durumları hakkında ayrıntılı raporlarını Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi tanımlayıcılarına uygun olarak hazırlayacaklar. Balık ve midyelerde kirlilik değerlendirmeleri halk sağlığı ve ekosistem sağlığı açısından değerlendirilecek ve önlemler alınmasına altlık sağlayacaktır.

Son yıllarda deniz ve okyanuslar için ciddi tehdit oluşturan çöpler ve mikroplastik ile radyoaktivite çalışmaları yapılacaktır. Proje ile ülkemizde ilk defa gerçek zamanlı izlemeler ve uydu görüntüleri deniz izleme programına dahil edilmiş olacaktır. Projedeki bir diğer yenilik ise iki alanda deniz çayırı yataklarının üzerindeki olası tahribat belirlenmesidir.  

Bakanlığımızın Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında yürütülecek araştırma çalışmalarının sonucunda edinilen bulguların değerlendirilmesi, kirlenmiş veya riskli noktalar için alınacak tedbirlerin politikalara, yasal düzenlemelere, strateji ve eylem planlarına dahil edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağlayacağı “2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu” 2019 yılında düzenlenecek. Aynı zamanda her sene bölgesel çalıştaylarla yerel yönetimler ve bölge halkına denizlerimizin durumu ve kirliliğe dair önlemlerle ilgili bilgi verilecektir.