Emisyon - İmisyon Eğitimleriyle İlgili Ön Talep Başvurusu Hakkında
11 Eylül 2017

 Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında sertifikasyon eğitimi, talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu eğitim, emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm aday personeline ve yetkili laboratuvarlarda henüz çalışmayan  aday personele  yönelik teorik olarak yapılacaktır. Eğitim ile ilgili eğitim programı, tarihi, yeri  vb. hususlardaki açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait web sitesinden duyurulacaktır. Eğitime laboratuvar faaliyetinde çalışmakta olan personelin  katılımı zorunlu olup, eğitime katılım önceliği başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

Bu kapsamda; Bakanlığımızca yapılacak olan söz konusu eğitime katılım sağlayacak laboratuvarınız aday emisyon-imisyon laboratuvar sorumlusu ile emisyon-imisyon ölçüm personeli olarak görevlendirilecek  personelin  isimlerini, 17.09.2017  tarihine kadar elektronik posta yolu ile  mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Kurumsal Başvuru)

Yetkili çevre laboratuvarlarında emisyon-imisyon konusunda çalışmayı planlayan personel adayları, yine aynı mail adresine  şahsi mailleri ile başvuruları gerekmektedir. (Şahıs Başvurusu)