EMİSYON-İMİSYON ÖLÇÜMLERİ RAPORLAMA PERSONELLERİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ
01 Aralık 2017

 28.11.2017 Tarihli Emisyon-İmisyon ölçümleri raporlama personelleri için yapılacak sertifika eğitimine ilişkin duyuruya istinaden Bakanlığımıza iletilen bazı sorular aşağıda açıklanmıştır.

1- Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Eğitimi, raporlamalarda standart oluşturulması ve uygulamada bütünlüğün sağlanmasına yönelik olacağından, eğitimin içeriği; ölçüm personeline yönelik düzenlenen Emisyon – İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitiminden farklı olacaktır. Bu nedenle, daha önce ölçüm personeli olarak verilen sertifikalar raporlama personeli sertifikası olarak kullanılamayacaktır.
 
2- Ölçüm personeli aynı zamanda raporlama personeli olarak da görev alacaksa, raporlama eğitimine de katılım sağlamak ve sertifika almak zorundadır.
 
3- Raporlama personeli olarak görev alacak personelin, ölçüm personeline yönelik verilen sertifikayı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
4- Halen Yetkili Çevre Laboratuvarlarında raporlama personeli olarak görev yapan ön lisans mezunu kişiler de; ilk eğitime mahsus olmak üzere, geriye dönük olarak en az 1 sene Emisyon-İmisyon konusunda raporlama personeli olarak çalıştıklarını, Bakanlığımıza ve/veya İl Müdürlüklerimize sunmuş oldukları raporları ibraz ederek ispat etmeleri durumunda, eğitime katılım sağlama ve yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde raporlama personeli olarak sertifika alma ve görev yapma hakkına sahip olabileceklerdir.