Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme (EKİP)

Bakanlığımızca 2012 yılından bu yana “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP)” hazırlanarak Ergene, Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay Havzasında kirliliğin önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına veri sağlamak amacıyla mevsimsel periyotla düzenli kirlilik izleme çalışmaları yürütülmektedir. 2014 yılında Sakarya ve Susurluk Havzaları da programa dahil edilerek toplam altı havza 83 noktada izleme çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında su kalitesi izleme final raporları hazırlanmaktadır.