Marmara Denizi Değerlendirme Toplantısı İstanbulda Yapıldı
14 Nisan 2017

Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2014-2016)" kapsamında Marmara Denizine yönelik üretilen deniz izleme verileri, Marmara havzasında bulunan büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, 7 Nisan 2017 tarihinde Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk başkanlığında İstanbul'da yapılan "Marmara Denizi Değerlendirme" toplantısı ile aktarıldı.

Toplantıda Marmara Denizi Eylem Planı oluşturulması amacı ile gerçekleştirilecek olan "Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Projesi" hakkında bilgi verilmiştir. Proje, Daire Başkanlığımız ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ve TÜBİTAK MAM, İstanbul Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin katılımıyla yürütülecek ve 2017 yılı Aralık ayında tamamlamaktır. 

Proje hedeflerine ulaşabilmek adına toplantıda paydaşlarla, Marmara denizinde yapılan çok sayıda çalışmanın ortak bir platformda toplanması ve bu verilerin paylaşımı ve işbirliği hususlarının önemi vurgulandı. Proje ile Marmara denizinin oşinografik, hidrografik özellikleri ile kimyasal ve ekolojik kalitesinin mevcut durumu açısından fotoğrafının ortaya konması, modelleme çalışması ile kirlilik yüklerinin azaltılmasına, noktasal kirlilik kaynaklarının belirlenmesine, ekosistem temelli yaklaşım esas alınarak Marmara denizinin korunmasına yönelik eylemlerin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda; Marmara Denizi su kalitesini daha da iyileştirmek amacıyla proje çalışmasında kullanılmak üzere Marmara Havzasında yer alan tüm belediyelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan, Marmara denizine noktasal deşarj kaynaklarını, deşarj edilen suların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kirletici yüklerini ve diğer verilerini, geliştirilecek modelde veri olarak kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzle paylaşmaları talep edilmiştir.