Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

MELBES Sistemi Gürültü ve Titreşim Ölçümleri Hakkında

21 Şubat 2019

Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) ile ilgili olarak,

Çevre Mevzuatı ve 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı (Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikleri içeren 27 Nisan 2011 tarihli 27911 sayılı ve 18 Kasım 2015 tarihli 29536 sayılı ) Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu, akustik rapor ve gürültü haritalamalarına ilişkin gürültü ve titreşim ölçümlerinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan işletme, tesis, işyeri, imalathane ve atölyeler ile eğlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı safhasında çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlamaya esas ölçümler,

- Şikâyete yönelik ölçümler, programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde, yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlamaya esas ölçümler,

-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 (b) ve (c) bentlerinde belirtilen, İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimler ile konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimlere ilişkin ölçümler,

MELBES Sisteminden muaf tutularak ve söz konusu ölçümü gerçekleştirecek laboratuvarlar tarafından bugüne kadar uygulanan Emisyon Ölçüm Programı sistemi üzerinden, ölçüm bildirimi yapılarak gerçekleştirilecektir.

-Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olmak üzere akustik rapor hazırlayamaya esas tüm ölçümler,

- Sanayi tesisi alanlarına ilişkin gürültü haritalamaya yönelik tüm ölçümler,

- Gürültü kaynağının büyük çoğunluğu yapı dışında olmayan sanayi tesisleri için TS EN 12354-4 metodu kullanılarak hazırlanacak akustik raporlara esas endüstriyel gürültü ölçümleri (C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifikası gerektiren ölçümler),

- Çevresel etki değerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümleri,

-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 (a) bendinde belirtilen maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesine ilişkin ölçümler,

MELBES Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda 19.02.2019 tarihli "MELBES Sistemi Gürültü Ölçümleri Hakkında" konulu Duyuru' nun iptal edilerek mevcut Duyurunun dikkate alınması hususu;

Önemle duyurulur…Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır