Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında
18 Ağustos 2016
 1. 24.4.2014 tarihli 2014/12 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi genelgesinde Madde 4, 5 (beş)  bendinde  “Sürekli Ölçüm Sistemleri Tebliği''nin yayımlandığı tarihten sonra kurulmuş yada kurulacak olan sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden (SEÖS) veri toplama işleminde, dijital bağlantı protokolleri kullanılır. Tebliğin yayımlandığı tarihten önce kurulmuş olan SEÖS''ler de analog bağlantıların dijital bağlantıya çevrilebilmesi için dönüştürücü kullanılabilir. Bu durumda kullanılacak dönüştürücülerin çözünürlüğü en az 16 bit, karşılıklı okumalarının doğruluğu ise, en az ±% 0,1 olmalıdır”  denilmektedir.
   
  Bu kapsamda tesislerde kullanılan SEÖS ölçüm cihazları;
  • Dijital bağlantı protokolünü destekliyorsa SEÖS Tebliğ yayımlanma tarihine bakılmaksızın veri toplama işleminde dijital bağlantı protokolü kullanılması,
  • Tebliğ yayımlanma tarihinden önce kurulan SEÖS sistemlerinde cihaz sadece analog bağlantı protokolü kullanıyorsa veri toplama işleminde analog dijital dönüştürücü kullanılması,
  •  Tebliğ yayımlanma tarihinden sonra kurulan tüm SEÖS sistemlerinde veri toplama işleminde sadece dijital bağlantı protokolü kullanılması gerekmektedir.
 2. Tesislerin SEÖS sistemlerine erişerek ölçüm verilerini toplayacak Bakanlık sunucusunun ip adresi 212.175.34.38 dir. Tesislerin sürekli ve güvenli veri iletişimini sağlamak amacıyla güvenlik duvarlarında (firewall) bu ip adresine izin vermeleri gerekmektedir.
İlgililere saygı ile duyurulur.