Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

2018 Yılı 2. Yarı Yeterlilik Test Organizasyonu

09 Kasım 2018

Bakanlığımız, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, çevre mevzuatına göre çalışan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi vermekte ve bu laboratuvarların yapmış olduğu ölçüm ve analiz sonuçlarını kabul etmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlara, belge geçerlilik süresi boyunca yapmış oldukları analizlerin izlenebilirliğini ve uzaktan denetimini sağlamak amacıyla Bakanlığımız, yönetmeliğin 35. maddesi “Uzaktan denetim, yeterlik ve karşılaştırma testleri” kapsamında toprak ve arıtma çamuru matrislerinde metaller kapsamında çalışan laboratuvarlardan 38 yetkili laboratuvara,  Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Ti, V, Zn olmak üzere toplamda 14 parametrede yeterlilik testi düzenleyecektir. 

Düzenlenecek olan yeterlilik testinde numune, 15-16/11/2018 tarihleri arasında kargoya verilecek olup, numunenin laboratuvar tarafından teslim alındığına dair bilginin e- mail yoluyla yazımızda yer alan ilgili kişiye bildirilmesi gerekmektedir.

Analizi yapılan numune için KDV dahil 1000 TL’lik test ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Halkbankası 402 koduna,  yeterlilik test ücreti açıklaması yapılarak yatırılacaktır. Ücretlerin yatırılmadan önce, yetkili laboratuvarlar tarafından http://donersermaye.csb.gov.tr/2018-yili-birim-fiyat-listesi-haber-221393 linkinden referans numarasının alınması önemlidir.

Fatura bilgi formu ile banka dekontunun, numunenin laboratuvara ulaştığı gün itibari ile en geç 5 iş günü içinde, laboratuvarların bulundukları illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermaye Muhasebesine gönderilmesi ve konuyla ilgili bilginin yazımızda yer alan ilgili kişiye e- mail yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.

 

Laboratuvarlardan, numunelerdeki metal ön işlemin(yakma) ve analizin mevcut yetki belge kapsamında olan metotlar ile yapılması beklenmekte olup, analize başlanana kadar numunenin  +4 °C de bekletilmesi gerekmektedir.

Yapılan analiz sonuçlarının 05.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar, yazımız Ek 1 de İstenen Kayıt ve Dokümanların hazırlanarak, Ek 2 de yer alan Analiz Sonuç Formuna işlenmesi ve gamze.yucel@csb.gov.tr adresine e-posta yolu ile, Bakanlığımıza ise yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Analiz sonucunu zamanında göndermeyen, sonuçları kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan laboratuvarlara, yönetmeliğin 35. ve 38. Maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.

Yeterlilik test organizasyonu ile ilgili gerekli tüm açıklamalar ve laboratuvarlardan gelen analiz sonuçları, Bakanlığımızca değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları rapor halinde, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait web sitesinin duyurular bölümünde açıklanacaktır. Laboratuvarınızın sonuçlarını, gönderilen numunenin üzerinde yer alan numaradan takip edebilirsiniz.

 

Bilgilerinize…

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır