Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme (EKİP)

Bakanlığımızca 2012 yılından bu yana “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP)” hazırlanarak Ergene, Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay Havzasında kirliliğin önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına veri sağlamak amacıyla mevsimsel periyotla düzenli kirlilik izleme çalışmaları yürütülmektedir. 2014 yılında Sakarya ve Susurluk Havzaları, 2018 yılında Kahramanmaraş Aksu Çayı'da programa dahil edilmiştir.