Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Sürekli Atıksu İzleme Çalışmaları
Kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan Atıksu Arıtma Tesisleri, Soğutma Suyu Kullanan Tesisler ve Derin Deniz Deşarjları Bakanlığımızca, 26/12/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı “Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge” kapsamında; pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Debi ve Sıcaklık parametreleri on-line olarak izlenmekte iken 22/03/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği” ile sürekli atıksu izleme sistemlerine; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), ve Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri eklenmiş ve otomatik numune alma cihazlarının sistemlere entegre olmaları sağlanmaya başlanmıştır.

Sürekli atıksu izleme çalışmalarında ilave parametreler (KOİ-AKM) erken uyarı sistemi için kullanılmaktadır. KOİ, AKM ve otomatik numune alma cihazının tesislere kurulması ile iç İzlemelerin kaldırılıp, verilen uyarıya göre sistemin otomatik numune alması sağlanarak, numunenin yetkili laboratuvarda analizinin yapılması ve analiz sonucuna göre gerekli işlemlerin başlatılması sağlanmaktadır. Bu sayede uzaktan ve etkin denetim mekanizması geliştirilmiştir. Sürekli izleme faaliyetleri ile 7/24 teknolojik denetim yapılmakta olup, her tesisin başında bir personel görevlendirmekle dahi elde edilemeyecek denetim etkinliği yakalanmıştır.

Günümüz itibari ile 30 adet tesisle başlanan sürekli atıksu izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı 191’e yükselmiştir. 7 tesis ilave parametreler olan KOİ ve AKM cihazlarını sistemlerine ekleyerek veri aktarımına başlamıştır. 2016 yılı ilk çeyreğinde 50’ye yakın tesisin ilave parametreleri sistemlerine ekleyrek Bakanlığımız merkezi veri tabanına bağlantısını yapması beklenmektedir.