Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Yetkilendirme

1 Ekim 2004 tarih ve 9931 Sayılı Bakan Oluru ile Çevre Ölçüm ve Analiz faaliyetlerini gerçekleştiren kamu ve özel laboratuvarların yetkilendirmelerine dair ilk düzenlemeler başlatılmıştır. 5 Eylül 2008 tarih ve 26988 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ile Çevre Mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Yönetmelik yayımlanmıştır.

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (Revizyonu) ile söz konusu yönetmelik revize olmuştur.