Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi

2015 yılı yatırım programında yer alan 2015K100020 numaralı “Deniz İzlemelerde Standardizasyonun Sağlanması Projesi” ile her bir deniz için; örnekleme, analiz metotları, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamada standardizasyonun sağlanması, izleme kılavuzlarının hazırlanması, izleme gerekliliklerine yönelik eğitimlerin alınması ve izleme mevzuatına altlık oluşturacak “Deniz İzleme Strateji Belgesi”nin hazırlanması hedeflenmektedir. 

Proje deniz izlemelerde standardizasyonu sağlamaya dönük teknik uygulama ve araştırma projesidir. Proje kapsamında yer alan bileşenler çerçevesince deniz izlemelerde kirlilik indikatörleri her denize özel olarak belirlenecek ve standart bir izleme ağı oluşturulacaktır. 

Söz konusu proje ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD), Su Çerçeve Direktifi (SÇD),  Ulusal Mevzuat, Ülkemizin Taraf Olduğu Bölgesel ve Uluslararası Sözleşmeler ile ülke ihtiyaçları dikkate alınarak her bir deniz için numune alımı, ölçüm ve metotlarının standardizasyonuna ve izlemelerle ilgili personel eğitim ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

Proje altı bileşenden oluşmaktadır; açılış toplantısı, izleme gerekliliklerine yönelik eğitimler, değerlendirme çalıştayları, her bir deniz için izleme kılavuzları, deniz izleme strateji belgesi ve kapanış toplantısıdır.