Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

2023 Yılı Asgari Fiyat Tarifesinde Güncelleme

23 Haziran 2023

2023 Yılı Asgari Fiyat Tarifesinde Güncelleme

25.12.2013  tarih  ve  28862  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Çevre  Ölçüm  ve  Analiz Laboratuvarları  Yeterlik  Yönetmeliği'nin  23  ncü  maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça  belirlenen 2023 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.07.2023  tarihi  itibariyle geçerli olacak şekilde güncellenmiş ve ekte yayımlanmıştır.

İlgililerin dikkatine…

Doküman 1Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır