Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.

05 Ocak 2024

25.12.2013  tarih  ve  28862  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Çevre  Ölçüm  ve  Analiz Laboratuvarları  Yeterlik  Yönetmeliği'nin  23  ncü  maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça  belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024  tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır.

İlgililerin dikkatine…

Doküman 1Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır