Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Balık Çiftlikleri için Ölçüm Talepleri ve MELBES

12 Nisan 2021

28 Ekim 2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği ve 2021/1 sayılı "Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi" ile birlikte, Balık çiftlikleri kapsamında yapılacak analiz/ölçüm faaliyetlerinde değişiklikler olmuş; Su, Sediment ve Bentik ortamında Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde yapılması istenilen analiz/ölçüm taleplerinin karşılanmasında yaşanabilecek zorluklar ile Yönetmelik hükümleri gereği Birliklerce toplu olarak noktasal bazda yapılabilecek taleplerin MELBES ile uyumu hususları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Balık Çiftliklerine ilişkin ölçüm ve analiz taleplerinin ikinci bir duyuruya kadar, MELBES dışında tutulması uygun görülmüştür.

İlgililere önemle duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır