Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Çevre Laboratuvarları Tarafından Cihaz ve Personel Bilgileri Güncelleme İşlemi - EK DUYURU 2

15 Ocak 2019

Bilindiği üzere 08.01.2019 -11.01.2019 tarihleri arasında “Emisiyon/imisyon” ve “Gürültü/Titreşim” Ölçüm Modülü kullanım eğitimi düzenlenmiş ve bu kapsamda gerekli olan güncellemeler ile ilgili olarak, Emisyon-İmisyon ve Gürültü-Titreşim kapsamlarında cihaz türü sekmesine set olarak kayıt edilecek cihazların isimleri bir önceki duyuruda verilmiştir.

Yine aynı duyuruda sadece ana cihazların set olarak kayıt edileceği. Cihazlara bağlı prob, filtre tutucu, el kontrol üniteleri, başlık, mikrofon v.b. ekipmanlar “set dışı” olarak kalacağı belirtilmiştir.

Laboratuvarlar tarafından yapılan kayıtlar incelendiğinde ek güncellemelere ihtiyaç olduğu görülmüştür;

Cihaz Adı” alanına;

  1. Emisyon kapsamında set dışı olarak belirtilen numune alma problarının “Prob (Baca içi)” ve “Prob (Baca dışı)” olarak veya ikisi birlikte ise “Prob (baca içi/baca dışı)” olarak güncellemeleri gerekmektedir.
  2. Yanma Gazı ve VOC gibi diğer parametrelerde kullanılan probların; Örnekleme Cihazındaki problarla karışmaması için “Prob (VOC)” ve “Prob (Yanma Gazı)” ve “Prob (TOC)” olarak tanımlanması gerekmektedir.
  3. PM 10 başlıklarının sisteme “PM 10 Başlığı” adı ile tanımlanması gerekmektedir.
  4. İzokinetik Örnekleme Cihazları ile aynı zamanda PM 10 Örneklemesi de yapan laboratuvarlar bu cihazlarını sadece “İzokinetik Örnekleme Cihazı” olarak kayıt edeceklerdir. Bu kapsamdaki setler “Set dışı” olarak belirlenen cihazlara bağlı ekipmanlarla değerlendirilecektir.

Söz konusu güncellemelerin BUGÜN içerisinde (15.01.2019) tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinize duyurulur…

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır