Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

DEN-İZ Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Başarıyla Düzenlenmiştir.

17 Aralik 2018

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda gerçekleştirilen 2017-2019 dönemi “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı  (DEN-İZ)” kapsamında Karadeniz izleme çalışma sonuçları ve denizel baskıların Karadeniz yararlanıcıları ve paydaşları ile paylaşılması amacıyla 27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde “Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Haldun KARAN ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü Serap KANTARLI tarafından açılış ve tanıtım konuşmaları yapılmıştır. Farklı kamu kurum, kuruluşlardan ve üniversitelerden 90 uzmanın katılımları ile gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ilk gün; insan kaynaklı ötrofikasyonun Karadeniz ekosistemine uzun dönemli kalıcı etkileri, Karadeniz izleme çalışma sonuçları ve denizel baskılar, sediman ve biyota da kirletici seviyeleri, radyoaktivite seviyeleri, güncel ötrofikasyon durumu, Karadeniz biyolojik çeşitliliği, önemi ve tarihsel değişimler, AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile MarinTürk Projesi çıktılarına göre karşılaştırılmış, ayrıca Karadeniz Bölgesel İzleme Programı (BSIMAP) ile de karşılaştırmalar yapılarak ortak bir değerlendirme yapılmıştır. İlgili uluslararası ve ulusal projeler ile ilgili sunumlar konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci gün ise, deniz çöplerinin kaynakları, durum ve etkiler ile önlem ve öneriler üzerine Karadeniz özelinde deniz çöpleri paneli düzenlenmiştir. Mikroplastiklerin kaynağında giderilmesi ve  bertarafı için teknoloji geliştirilmesi, ayrıca yasal süreç ve mevzuatlardaki açıkların da giderilmesi gerekliliği tartışılmıştır. Ayrıca çalıştayın sonunda diğer kamu kurumlarının gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaşmıştır.

 

Çalıştayda Karadeniz’in hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılmış, Karadeniz’in korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz için Yol Haritasının oluşturulması ihtiyacı ortaya konulmuştur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır