Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENMİŞTİR

18 Aralık 2017
DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA  MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENMİŞTİR
DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA  MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENMİŞTİR
DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA  MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENMİŞTİR

Bakanlığımızın sahibi olduğu ve  TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda yürütülmekte olan  “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2017-2019” kapsamında Marmara Denizi izleme çalışma sonuçları ve denizel baskıların Marmara Denizi yararlanıcıları ve paydaşları ile paylaşılması amacıyla 12 Aralık 2017 tarihinde TÜBİTAK-MAM Gebze Kampüsünde “Marmara Denizi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 

 Bakanlığımız  ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Sayın Soner Olgun ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdür Yardımcısı Sayın   Haldun Karan tarafından açılış konuşmalarının yapıldığı çalıştaya birçok  kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve belediyelerden 90 uzmanın üstünde katılım olmuştur. Çalıştay kapsamında;  Bakanlığımız tarafından Marmara Denizi’nde yapılan geçmiş dönem çalışmalarını da kapsayacak şekilde izleme çalışma sonuçları ve denizel baskıların Marmara Denizi yararlanıcıları ve paydaşları ile paylaşılmıştır.

Türk Boğazlar Sistemi, Marmara Denizi özelinde devam eden modelleme çalışmaları (MARMOD Projesi),  Marmara Denizi Makroflora Tür Çeşitliliğinin Tarihsel Değişimi, Makrozoobentik Kıyı ve Derin Deniz özellikleri, Güncel Ötrofikasyon Durumu, Kirleticiler ve Deniz Çöpleri ile ilgili sunumlar konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca diğer kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Çalıştay‘da Marmara Denizi hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılmış, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ortaya konulmuş ve Marmara Denizi Çevre Koruma Eylem Planı’nın altyapısını oluşturacak çalışmaların ve birikimlerin arttırıldığı anlaşılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır