Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Ex-Proof ölçümler hakkında

28 Aralik 2020

21 Aralık 2020 tarihinde “Ex-proof Ölçümler Hakkında” başlıklı duyuruyla ilgili tarafımıza iletilen sorular neticesinde yeni bir duyuru yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Prosesinde parlayıcı ve/veya patlayıcı kimyasal malzemeler oluşan, depolayan veya üreten bazı işletmelerce baca gazı ölçümlerinin ex-proof cihazlar ile yapılması talep edilmekte olup bu tür talepler 17 Mayıs 2019 tarihli duyurumuza istinaden ex-proof cihazla ölçüm yapabileceği yönünde MELBES sitemine bildirimde bulunan laboratuvarlar arasında değerlendirme yapılıp ölçüm ataması yapılmaktadır.


Ex-proof ölçüm yapabilecek laboratuvarların başlıca yerine getirmesi gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.


1. Tüm ölçümler ve örneklemelerden önce oluşabilecek risklere karşı işletmenin iş güvenliği uzmanı ile değerlendirme yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
2. Laboratuvarlar tarafından, ZONE 0/20, ZONE 1/21 ve ZONE 2/22 alanlarında çalışma talimatları oluşturulmalıdır.
3. Laboratuvar tarafından, ölçüm yapılacak ortamda % LEL seviyesi ölçüm süresince ölçülmelidir. Ortamın % LEL seviyesini ölçen cihaz ex-proof özellikte olmalıdır.
4. Ölçüm sırasında ölçüm cihazlarının ZONE olarak tanımlanan riskli alanların dışında kurulması ve bacaya uygun bağlantı hortumları ile uzatılması ilk tercih olmalıdır.
5. Cihazların ve ekipmanların sürtünme kaynaklı statik elektrik meydana çıkarmasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
6. Enerji kabloları ve bağlantı kabloları ex-proof özellikte olanlar piyasada bulunmakta olup bu tür ölçümler için kullanılacak elektriksel güç ekipmanları ex-proof özellikte olmalıdır.
7. VOC ölçümlerinde seyreltme gerekmiyor ise ex-proof özellikli düşük hacimli el pompaları ile örnekleme yapılması tercih edilmelidir.
8. Ölçüm ve örneklemelerde ısıtmalı hat kullanılmasından kaçınılmalıdır.


Yukarıda belirtilen kriterler dışında ölçüm şartlarına göre alınacak tüm ilave tedbirler işletmenin iş güvenliği sorumlusu ile birlikte değerlendirerek alınmalıdır.
Ex-proof ölçüm ve örneklemler sırasında doğabilecek tüm olumsuzluklar (iş kazaları, parlama, patlama, yangın v.b.) ilgili işletme ve laboratuvarın sorumluluğundadır.
Yukarıda açıklanan hususlara göre ex-proof ölçüm ve örnekleme taleplerini karşılayabilecek laboratuvarların MELBES sisteminde ilgili sekmeyi işaretlemeleri gerekmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır