Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı

28 Eylül 2017
KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı
KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı
KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı
KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı
KTSK Projesi - Tanıtım Toplantısı
Türkiye’de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (E-PRTR ) Tüzüğünün uyumlaştırılması ve ülkemizde (Avrupa-KSTK)’nın uygulanması amacıyla oluşturulmuş olan “Türkiye’de E-PRTR Konusunda Kapasite Artırımı Projesi”nin Teknik Yardım Bileşenine ait tanıtım toplantısı, Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK.’ün katılımlarıyla, 20.09.2017 tarihinde Ankara Wyndham Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
 
Türkiye’de Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı oluşturulmasına ilişkin 25.05.2017 tarihinde başlayan teknik yardım projesinin; geniş bir paydaş kitlesine tanıtılması için düzenlenen etkinliğe; Bakanlığımız ilgili birimleri personeli, İl Müdürlüklerimiz yetkili personeli ve ilgili kurum/kuruluşlardan yaklaşık 200 temsilci katılım sağlamıştır.
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte olan proje, 2 yıl sürecek olup, 2.149.000 Avrosu Avrupa Birliği tarafından, 261.000 Avrosu ise ülkemiz tarafından karşılanmak üzere toplam 2.410.000 Avro bütçeye sahiptir.
 
Bu yeni proje, KTSK’ye ilişkin olarak geçmişte Türkiye’de UNEP – MAP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı - Akdeniz Eylem Planı) desteğiyle gerçekleştirilmiş bir başka projenin sonuçlarından ve ilgili proje kapsamında edinilen deneyimlere dayanarak Bakanlığımız tarafından tasarlanmıştır.
Söz konusu tanıtım toplantısının sabah oturumu stratejik konulara odaklı olup, konuşmalar; projenin ana paydaşlarının  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, Merkezi Finans İhale Birimi ve Proje Konsorsiyumu-Niras) üst düzey yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Proje hakkında görüşlerini paylaşmak üzere;
Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
Sn. Tibor SZTARICSKAI,  Avrupa Birliği Delegasyonu,  Başkatip
Sn. Mehmet Selim USLU, Merkezi Finans İhale Birimi, Başkan
Sn. Soner OLGUN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Den. Gen. Müd.lüğü – Lab.Ölç.ve İzl. Dai.Başkanı
Sn. Tomasz KOWALCZEWSKI, Niras IC, Avrupa-KTSK Proje Yöneticisi
tarafından konuşmalar gerçekleştirilmiştir.
 
Yapılan konuşmalarda, Türkiye’de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı projesi çıktılarına ilişkin umut ve beklentilerin yüksek olduğu ifade edilmiştir.
 
Yapılacak olan proje çalışmaları sonucunda; endüstriyel tesislerinin havaya, suya ve toprağa yaptıkları deşarjların/salımların kayıt altına alınacağı (EC) 166/2006 sayılı "Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Tüzüğü"ne uyumlu ulusal mevzuat ve elektronik raporlama sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.
 
Ayrıca söz konusu proje ile Türkiye'de Avrupa KSTK (E-PRTR) kapsamındaki tesislerin envanterinin oluşturulması, yetkili merciler ile öncelikli grupların idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve karar vericilerin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.
 
Proje içerisinde, yapılacak bir pilot çalışma ile gönüllü 20 sanayi tesisinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan küçük çaplı Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK ) uygulaması ile hem Bakanlık hem de sanayi tesisleri tarafından mevzuat yürürlüğe girmeden raporlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar önceden tespit edilecektir.
 
Ayrıca projeyi amacına ulaştıracak etkin işbirliği ve eşgüdümün sağlanabilmesi için Bakanlığımız ilgili Daire Başkanlıklarına; 20 Eylül 2017 (Saat:14:00-17:00) ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde, Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar Ölçüm İzleme Daire Başkanlığı personeli, ilgili proje ekibi uzmanları ve yabancı uzmanlar
Sn. Betül Keskin Çatal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KTSK Uzmanı
Sn. Scott CROSSETT, Niras IC, Lider Uzman
Sn. Marek KRZEMINSKI, Atmoterm IC, BT Koordinatörü
Sn. Emel DEMİR, Niras IC, Ofis Yöneticisi
Sn. Peter Futo, Niras IC, Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Uzmanı
tarafından yapılan sunumlarla proje faaliyetleri ve projenin beklentilerine ait detaylı teknik bilgiler, katılımcılara aktarılmış ve projede yer alan uzmanların liderliğinde çalıştay oturumları gerçekleştirilmiştir.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından, projede odak noktası olarak görevlendirilen personellere,  26-27 Eylül 2017 veya 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde,  ilgili kurum ve kuruluş personellerine de 02-03 Ekim 2017 tarihlerinde, çalıştaylar gerçekleştirilecektir.
 
Projeye ait bilgiler, çalışmalar, tanıtım toplantısında yapılan sunumlar ve diğer detaylar, projenin internet sayfası olan http://www.csb.gov.tr/projeler/kstk adresinde yer almaktadır.
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır