Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLER (2018 SONBAHAR DÖNEMİ)

04 Eylül 2018

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları personellerine aşağıda belirtilen eğitimler talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.

-        Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi,

-        Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi,

-        Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi (Emisyon-İmisyon Ölçüm Personellerinin Sertifikasyonu Eğitimi)

-        Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi,

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi (Emisyon-İmisyon Ölçüm Personellerinin Sertifikasyonu Eğitimi) ve/veya Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimine katılım için “Eğitim Ön Talep Formu”  doldurulması ve 14.09.2018 tarihi saat 17:00’ye kadar elektronik posta yolu ile mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi ve/veya Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimine katılım için “Eğitim Ön Talep Formu”  doldurulması ve 14.09.2018 tarihi saat 17:00’ye kadar elektronik posta yolu ile nursel.sahin@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitimler sonunda sınav yapılacak olup, bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Verilecek olan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi (Emisyon-İmisyon Ölçüm Personellerinin Sertifikasyonu Eğitimi) ve Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanan personellerin sertifikaları, beş yıllık süreç içerisinde iş yeri değişikliği yapmaları durumunda; hem çalışanın hem de laboratuvarın mağdur olmaması için çalıştıkları laboratuvarlar dışında sadece bir laboratuvar için daha geçerliliği söz konusu olacaktır. Sertifikalı ölçüm personelinin ikinci defa iş yeri değişikliği yaptığı durumda sertifikası geçersiz sayılacak ve yeniden eğitim alması gerekecektir.

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi, Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi ve Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi (Emisyon-İmisyon Ölçüm Personellerinin Sertifikasyonu Eğitimi) için başvuruda bulunan katılımcıların ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur.

Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi için başvuruda bulunan katılımcıların üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden mezun olması zorunludur.

Henüz laboratuvarlarda çalışmayan fakat söz konusu eğitimlere katılım sağlayıp sertifika almak isteyenler “Eğitim Ön Talep Formu” nu doldurarak belirtilen e-posta adreslerine şahsi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ön başvurulardan sonra eğitimlerin yeri,  tarihi ve şartları ile ilgili hususlar, Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığına ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

İlgililere Duyurulur

Eğitim Talep Formu

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır