Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi’ nin (MELBES) Uygulanması Hakkında Genel Müdürlük Makam Oluru

30 Ocak 2019

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almıştır.

Bu çerçevede; 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği' nin 42 inci Maddesi birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir." ve "Laboratuvarlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinde, mevcut ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ, genelge, talimat, olur, rehber niteliğindeki dokümanlara, Bakanlık internet sitesindeki duyurulara ve bu Yönetmeliği uygulamak için oluşturulacak programlara, belirlenecek süre içerisinde uymak zorundadır." hükümlerine dayanılarak; çevre alanında toplam ve parametre bazında iş hacminin belirlenebilmesi ve arz, talep dengesinin oluşturulması amacıyla, Ek’ te yer alan 30 Ocak 2019 tarih ve 24361 Sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’ u alınmıştır.

Bu kapsamda laboratuvarların Ek’ te yer alan Genel Müdürlük Makam Oluru‘ na hassasiyetle riayet etmesi;

Önemle Duyurulur…


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır