Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Numune Alma Eğitimleri Ön Talep Başvurusu Hakkında

05 Mart 2019

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma”, “Emisyon – İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama” eğitimleri, talepler doğrultusunda 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimler talep doğrultusunda açılacak olup, Numune Alma Eğitimlerine başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur.Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Eğitimine başvuruda bulunan katılımcının “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin lisans bölümlerinden'' mezun olması zorunludur.

Eğitim ön başvurusunu yapılmadan önce duyuru metninde belirtilen hususlar dikkate alınması ve “Numune Alma Eğitimi İçin Ön Talep Formu”  doldurularak 11 Mart 2019 tarihine kadar “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma” eğitimleri için elektronik posta yolu ile nursel.sahin@csb.gov.tr  , “Emisyon – İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama” eğitimleri için mustafa.altundag@csb.gov.tr  elektronik posta yolu adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim ile ilgili eğitim programı, tarihi, yeri  vb. hususlardaki açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır