Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

YETKİLİ ÇEVRE LABORATUVARLARININ DİKKATİNE

21 Aralik 2020
  • Bilindiği üzere 25 Eylül 2019 tarih ve 30899 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’te,  09.01.2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinin (76/160/AB) yürürlükten kaldırıldığı ve yüzme suyu analizlerinin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle; su kapsamında Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik, Laboratuvarların Yeterlik Belgesinden çıkarılmaktadır.
  • Yerinde ölçülmesi gereken pH, İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen parametrelerinden “Atıksu” kapsamında yetkili olan laboratuvarlar “Su” kapsamında da bu parametreleri ölçebilir ve gerektiğinde Bakanlık logolu rapor düzenleyebilir.
  • SKKY-Tablo 23 Derin Deniz Deşarjı Tablosu, tesislerin deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilen atık suyun analiziyle beraber deşarjın yapıldığı yerden alınan deniz suyunun analizini da kapsamaktadır. SKKY-Tablo 23 analizlerinde atıksu kapsamında toplam ve fekal koliform parametresinde yetkili olan laboratuvar, deniz suyu kapsamında da bu parametrelerin analizlerini yapabilir ve gerektiğinde Bakanlık logolu rapor düzenleyebilir.
  • 21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, atık yağ kapsamı, laboratuvarların Yeterlik Belgesinden çıkarılmaktadır.
  • Balık Çiftlikleri kapsamında TRİX analizlerinde, ilgili Mevzuattaki tablo bütünlüğünün sağlanması amacıyla, laboratuvarlar arası işbirliği yapılmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle; TRİX bileşenlerinde yetkisi olmayan laboratuvarların Balık Çiftlikleri kapsamı, Yeterlik Belgesinden çıkarılmaktadır ve MELBES Programından da ataması yapılmayacaktır.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır