Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Deniz Verilerinin Raporlanması ve Verilerin Yönetimi Konusunda Kapasite Arttırma IPA Projesi AB Komisyonu tarafından kabul edildi.

11 Ekim 2022

Deniz Verilerinin Raporlanması ve Verilerin Yönetimi Konusunda Kapasite Arttırma

IPA Projesi AB Komisyonu tarafından kabul edildi.

 

(Capacity Building on Marine Reporting and Data Assessment (MaRDA))

 

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı üçüncü dönem (IPA III) 2021 ve 2022 yılı programlamasında kabul edilen projeler için aksiyon dokümanı ile uygulama dokümanlarının Avrupa Komisyonu'na iletildiği Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan E-80531576-746.01.01-8814 sayılı yazı ile Ağustos 2022 de Bakanlığımıza iletilmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca IPA III dönemine önerilen ve iki ayrı bileşenden oluşan "Hava kalitesi ve Deniz Çevresi Alanında İzleme Çalışmalarının Geliştirilmesi" projesinin kabul edilen projeler arasında yer aldığı söz konusu yazı ile bildirilmiştir.

 

Söz konusu Proje “Improving Monitoring Practices in Ambient Air Quality and Marine Environment” ismi altında iki bileşenden oluşmaktadır:

Component 1: Improving monitoring practices in ambient air quality in compliance to CAFE Directive

Component 2: Capacity Building on Marine Reporting and Data Assessment (MaRDA)

 

MARDA Projesi ile; deniz izleme verilerinin AB ve UNEP- MAP uluslararası gereklilikleri çerçevesinde raporlanması çalışmalarımıza katkı sağlamak ve on-line izleme verilerinin yönetimi ve raporlanması konusunda kapasite arttırma, deniz izleme çalışmalarımızın raporlanması noktasında uluslararası işbirlikleri kazandırmak amaçlanmıştır.

 

Bununla birlikte,  benzer ülke uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunarak Bakanlığımız Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’nde deniz verilerinin validasyonu, yönetimi ve raporlamalar konusunda yer alan modüllerin geliştirileceği öngörülmüştür.

 

Bakanlığımızca düzenli olarak yürütülen  “Ulusal Deniz İzleme Ağı” çalışmalarının raporlama ve veri yönetimi ayağını, uluslararası ve AB düzeyinde tamamlayıcı-geliştirici bir proje olması bakımından MARDA Projesi’nden önemli katkılar beklenmektedir.

 

1 yıl süre ile yürütülecek projenin bütçesi 760.000 € dur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır