Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

II. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştay’ı Antalya’da düzenlendi.

02 Aralik 2019
II. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştay’ı Antalya’da düzenlendi.

16 Şubat 2019 tarihi itibari ile hayata geçirilen Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) hakkında; laboratuvarların, sektör temsilcilerinin ve danışman firmaların görüş ve önerilerinin alınması ve bu doğrultuda sistemin geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce, 23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında II. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Ercan GÜLAY Çalıştayın Açılış Konuşmasında; yaşadığımız çevrenin korunmasında, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde doğru ölçüm ve analiz yapılması, gerçeği temsil eden raporların hazırlanmasının önemli ve öncelikli olduğunu vurgulamış, laboratuvarlara numune dağıtımının insan müdahalesinden uzak, objektif ve adil yöntemler ile yapılması için MELBES Sisteminin kurulduğunu, sistemdeki işleyişin geliştirilmesi için ilgili paydaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin alınması amacıyla bu Çalıştayın düzenlendiğini belirtmiştir.

Daha sonra Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Sayın Soner OLGUN, yapmış olduğu sunumda; MELBES’e neden gerek duyulduğunu ve uygulamaya geçiş sürecini, MELBES Uygulamasının çalışma şeklini istatistiki veriler ve grafiklerle örneklendirerek, uygulamanın hedefine ulaştığını ve kriterlerin öngörüldüğü şekilde hatasız çalıştığını ortaya koymuştur.

Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilgehan NAS, Doç. Dr. Fatma BEDÜK ve Dr. Ahmet AYGÜN’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda ise, yetkili laboratuvarların algoritma kriterleri, sanayi sektör temsilcileri ve danışman firmalar ve çevre laboratuvarlarının MELBES Uygulaması hakkındaki görüş ve önerileri tartışılmış olup, sektör temsilcileri, danışman firmalar ve yetkili laboratuvarların görüşlerine dair sunumları alınmıştır.

Çalıştay, gelen görüşler çerçevesinde hazırlanan Sonuç Bildirgesinin açıklanması ile tamamlanmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır