Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Temmuz 2019 Tarih ve 30833 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı….

22 Temmuz 2019

Tebliğ ile mevcutta 10.000 m3/gün ve üzeri kurulu kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisleri için geçerli olan sürekli atıksu izleme sistemi kurma zorunluluğu kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için de zorunlu hale getirilmiştir.
Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan ve kurulu kapasitesi itibari ile ilk kez Tebliğ kapsamına alınan tesisler için 2 yıllık geçiş süreci tanınmıştır.
Böylelikle mevcut SAİS ağı daha da genişletilerek, ülke genelinde 5.000-10.000 m3/gün kurulu kapasiteli tüm arıtma tesisleri de sürekli atıksu izleme sistemine dahil edilecek ve arıtma çıkışlarının Bakanlığımızca on-line takip edilmesi sağlanmış olacaktır. Bu sayede teknolojik denetim ile tesislerin uzaktan ve etkin denetimi gerçekleştirilerek, su kaynaklarımızın kirletilmesi engellenmiş olacaktır.
 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır