Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri Ön Talep Başvurusu Hakkında

09 Eylül 2019

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları personellerine aşağıda belirtilen eğitimler talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.
-        Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi,
-        Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi,
-        Emisyon-İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve Numune Alma Eğitimi,
-        Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimi,
Söz konusu eğitimler talep doğrultusunda açılacak olup, Numune Alma Eğitimlerine başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur. Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Eğitimine başvuruda bulunan katılımcının “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin lisans bölümlerinden'' mezun olması zorunludur.
Eğitim ön başvurusu yapılmadan önce duyuru metninde belirtilen hususların dikkate alınması ve “Eğitim İçin Ön Talep Formu”  doldurularak 17 Eylül 2019 tarihine kadar “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma” eğitimleri için elektronik posta yolu ile nursel.sahin@csb.gov.tr  , “Emisyon – İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama” eğitimleri için mustafa.altundag@csb.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Henüz mevcut bir laboratuvarda çalışmayıp bireysel olarak başvuru yapacaklar, Laboratuvar bilgileri alanını ve Firma Yetkilisi imza alanlarını boş bırakacaktır.
Eğitim ile ilgili eğitim programı, tarihi, yeri vb. hususlardaki açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.
İlgililere duyurulur.

Ek: Eğitim İçin Ön Talep Formu

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır