Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ (SAİS) UYGULAMALARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

07 Mayıs 2019
SÜREKLİ  ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ (SAİS) UYGULAMALARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel için 24-26.04.2019 tarihleri arasında “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Uygulamaları Eğitimi” Antalya’ da düzenlenmiştir. Eğitim teorik ve Atıksu Arıtma Tesisi çıkışına kurulmuş olan örnek bir SAİS kabini saha ziyareti olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitim; Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Sayın Soner OLGUN’un açılış konuşması ile başlamıştır. Biyolog Filiz KORKMAZ tarafından Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği ve SAİS ile ilgili Mevzuat, Bütünleşik Karşılaştırma Testi Uygulamaları hakkında sunum, Mühendis Nabi KALELİ tarafından SAİS teknik hususlar ve SİM (Sürekli İzleme Merkezi) ile ilgili sunum ve tanıtım yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara Atıksu Arıtma Tesisine kurulmuş olan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kabini ziyaret edilerek inceleme ve uygulama yapılması sağlanmıştır. Kimyager A.Birim UĞUR’ un  Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Uygulamaları tanıtımı ile eğitim tamamlanmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır