Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

TS ISO 12039 REVİZYONU SONRASINDA İZLENECEK SÜREÇ HAKKINDA;

24 Şubat 2021

Bakanlığımız tarafından, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında, TS ISO 12039 Standardı, elektrokimyasal hücre yöntemi ile karbon monoksit ölçümlerinde laboratuvarlar yetkilendirilmiştir.

Kasım 2020 tarihinde TS ISO 12039 Standardı revize edilmiş olup söz konusu revizyonda karbon monoksit ölçümlerinin kızılötesi absorbsiyon yöntemi ile yapılabileceği görülmektedir.

Ancak; TS ISO 12039 Standardının Kasım 2020  revizyonunda, “1. Kapsam” başlığı altında “Bu belgede önerilen minimum gereksinimleri karşılamaları koşuluyla, diğer enstrümantal yöntemler kullanılabilir.” İfadesi yer almaktadır. Bu nedenle, standardın “7. Performans Özellikleri Ve Kriterleri” başlığı altında belirtilen kriterleri sağlamak koşulu ile karbon monoksit parametresinin tayininde, elektrokimyasal yöntem ile TS ISO 12039 standardından yetkilendirme yapılmaya devam edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır