Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı

Yetkili Ölçüm, Numune Alma ve Raporlama Personeli Hakkında Önemli Duyuru

11 Mart 2021

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” çerçevesinde, 2020 yılı Kasım ve Aralık aylarında “Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama” konularında eğitimler düzenlenmiştir.

Eğitimler öncesi yapılan duyuruda;

Gerçekleştirilecek olan söz konusu “Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri” Mart 2015 ve Kasım 2015  tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim sonucu sertifika alan ve sertifika süresi beş yıl olması sebebiyle sona eren/erecek olan personel ile birlikte  eğitime ilk defa başvuruda bulunan katılımcı talepleri de alınacaktır. Söz konusu eğitime ilk defa başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden” mezun olması zorunludur.
Ayrıca Mart 2015 tarihinde gerçekleşen eğitimde, yukarıdaki mezuniyet şartlarına uymadığı halde emisyon ve imisyon alanında ölçüm ve numune alma işi yapan personele, bu alanda çalıştıklarını ispatlamaları şartı ile eğitime katılma hakkı verilmiş olup aynı personel belge yenileme yapmak istemesi durumunda yukarıdaki mezuniyet şartı aranmayacaktır.
1) Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi” ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir.
2) Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
Emisyon-İmisyon Raporlama eğitimine başvuruda bulunan katılımcının “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin lisans bölümlerinden” mezun olması zorunludur.”

ifadesi yer almaktadır.

Sınav komisyonumuzca “Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi”, “Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi”, “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi”ne katılım sağlayan personelin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı hususu incelenmiş olup, mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen katılımcıların kimlik ve sertifikaları iptal edilmiştir.

Güncel listeler aşağıda yer almaktadır:
“Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi” ve “Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi”

“Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi”Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır