Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Planlama ve Destek Şubesi

1.      Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı hizmet binası elektrik, su ve ısıtma tesisatı bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri yapmak,

2.      Daire Başkanlığı hizmet binasının temizlik, güvenlik ve yemekhane hizmetleri ve bahçe düzenleme ve bakımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3.      Daire Başkanlığına bağlı depoda bulunan demirbaşların bakım onarımı ile taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerini yürütmek,

4.      Daire Başkanlığı bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan Mobil laboratuvar araçlarının ve şoförlerin makam oluru ile şehir içi-dışı görevlerini koordine ve takip etmek,

5.      Daire Başkanlığına ait gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

6.      Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.